วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 4

 

           1.  ซอฟต์แวร์ คืออะไร และทำหน้าที่อย่างไร

            2.  ซอฟต์แวร์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง

           3.  ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร

           4.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร

          5.  ซอฟต์แวร์เฉพาะงานคืออะไร

         6.  ซอฟต์แวร์มีความสำคัญและจำเป็นต่องานคอมพิวเตอร์อย่างไร

         7.  ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

         8.  ระบบปฏิบัติการคืออะไร ทำหน้าที่อะไร

2 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจแล้ว...ควรเพิ่มเนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในส่วน gadget ทั้งสองข้างจะช่วยให้บล็อกมีคุณค่าต่อการเรียนรู้มากขึ้น

    ตอบลบ
  2. รับทราบค่ะ อยู่ในช่วงดำเนินการเพิ่มรายละเอียดค่ะ เนื่องจากป่วยการทำงานจึงล่าช้าค่ะ

    ตอบลบ